Cercar

Transparencia

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobarà tota la informació sobre Estació Nàutica Costa Daurada per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta llei.

Així es fan públiques les fonts de finançament de l’ Associació que són les següents:

9 de novembre de 2016: Conveni entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Associació per regular la concessió d’una subvenció per a la creació, promoció i comercialització de productes per import de 20.000 €.

20 d’octubre de 2017: Per acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es va concedir a Estació Nàutica Costa Daurada una subvenció per a la promoció i comercialització de productes turístics per un import de 20.000 €.

Estació Nàutica Costa Daurada rep l’any 2017 una aportació de 6.750 € mitjançant un Conveni Intermuncipal signat per cadascun dels seus municipis associats, per realitzar tasques de promoció de les poblacions com a destinació especialitzada en turisme nàutic. Aquests municipis són Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’ Hospitalet i l’ Ametlla de Mar.

20 de juliol de 2018: Per acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es va concedir a Estació Nàutica Costa Daurada una subvenció de 20.000 € per a la promoció i comercialització de productes turístics relacionats amb el mar.

Estació Nàutica Costa Daurada rep l’any 2018 una aportació de 6.750 € mitjançant un Conveni Intermuncipal signat per cadascun dels seus municipis associats, per realitzar tasques de promoció d’aquestes poblacions com a destinació especialitzada en turisme nàutic. Aquests municipis són Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’ Hospitalet, l’ Ametlla de Mar, l’ Ampolla i Deltebre.

12 d’abril de 2019: Per acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es va concedir a Estació Nàutica Costa Daurada una subvenció de 20.000 € per a la promoció i comercialització de productes turístics relacionats amb el mar.

Estació Nàutica Costa Daurada rep l’any 2019 una subvenció de 6.750 € mitjançant un Conveni Intermuncipal signat per cadascun dels seus municipis associats, per a realitzar tasques de promoció d’aquestes poblacions com a destinació especialitzada en turisme nàutic. Aquests municipis són Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’ Hospitalet, l’ Ametlla de Mar, l’ Ampolla i Deltebre.

2020: Per acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es va concedir a Estació Nàutica Costa Daurada una subvenció de 20.000 € per a la promoció i comercialització de productes turístics relacionats amb el mar.

Estació Nàutica Costa Daurada rep l’any 2020 una subvenció de 8.000 € mitjançant un Conveni Intermuncipal signat per cadascun dels seus municipis associats, per a realitzar tasques de promoció d’aquestes poblacions com a destinació especialitzada en turisme nàutic. Aquests municipis són Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’ Hospitalet, l’ Ametlla de Mar, l’ Ampolla i Deltebre.

2021: Per acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es va concedir a Estació Nàutica Costa Daurada una subvenció de 20.000 € per a la promoció i comercialització de productes turístics relacionats amb el mar.

Estació Nàutica Costa Daurada rep l’any 2021 una subvenció de 8.000 € mitjançant un Conveni Intermuncipal signat per cadascun dels seus municipis associats, per realitzar tasques de promoció d’aquestes poblacions com a destinació especialitzada en turisme nàutic. Aquests municipis són Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’ Hospitalet, l’ Ametlla de Mar, l’ Ampolla i Deltebre.

Totes les accions de promoció es realitzen sota la marca comercial Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de l’Ebre, creada l’any 2021.

2022: Per acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es concedeix a Estació Nàutica Costa Daurada i Terres de l’Ebre una subvenció de 20.000 € per a la promoció i comercialització de productes turístics relacionats amb el mar.

Estació Nàutica Costa Daurada i Terres de l’Ebre rep l’any 2022 una subvenció de 10.000 € mitjançant un Conveni Intermuncipal signat per cadascun dels seus municipis associats, per realitzar tasques de promoció d’aquestes poblacions com a destinació especialitzada en turisme nàutic. Aquests municipis són Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’ Hospitalet, l’ Ametlla de Mar, l’ Ampolla i Deltebre.

Totes les accions de promoció es realitzen sota la marca comercial Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de l’Ebre, creada l’any 2021.